A-A+

Android – QQ v5.9.5 Google Play商店版本

2016年04月15日 安卓QQ 评论 4 条 阅读 92 次
文章目录
[隐藏]

com.tencent.mobileqq-icon

版本信息

版本: 5.9.5 (288) for Android 2.2+ (Froyo, API 8)

更新日期: 2016年04月15日

签名: 5ac2d1002f2bbac87ca0ec10025c6ca03cf5874d

APK文件 SHA1: f719994023b29c8da6e4e9b4abd3e61b7888ba59

更新内容:

1.群通话管理,有序发言,掌控全场
2.视频电话“儿童锁”,避免误操作,和熊孩子一起视频吧
 com.tencent.mobileqq-screen-2 com.tencent.mobileqq-screen-0 com.tencent.mobileqq-screen-1

 

下载地址

QQ_v5.9.5 (下载46)

 


4 条留言  访客:4 条  博主:0 条

给我留言

 1. 一元营销

  确实不错,这个要实话实说!

 2. 好书推荐

  进来看看

 3. 增达信购

  博文值得拜读。受益了!

 4. zengda

  研究研究,学习学习。